The History

of Flora Batava

Hotel Flora Batava has a rich history. In 1670 Agnes Block bought a farm on 14.5 hectares of land and founded the country estate the Vijverhof. Agnes had an orangery, orchards, ornamental and vegetable gardens, avenues and various ponds constructed outside.

TITLE SHEET | AGNES BLOCK

1696

In 1696 Philip Tideman was commissioned by Agnes Block to paint the title page for her flower books. On this title page, Tideman depicted her in the middle of her garden.

BOTANICIAN

1670 - 1704

At the Vijverhof, Agnes Block developed into a skilled cultivator of rare and exotic plants. Through barter and trade with merchants, botanists and hortulani, she collected hundreds of plant and flower species in her gardens and orangery from all over the world and was nicknamed “Flora Batava”.

“AGNES BLOCK WAS THE FIRST BOTANICIAN IN THE NETHERLANDS TO GROW A FRUIT BEARING PINEAPPLE PLANT.”

1702

Een lofdicht

In 1702, great-nephew Gualtherius Blok sang her Vijverhof in a song of praise. About the exotic crops that Agnes Block grew, Blok wrote the following. Please note that this poem is in Old-Dutch:

“Hier streelt gy keurelykst, gy wet hier onse sinnen 
 Door Konst, en Arbeid, om Natuur volmaakt te winnen. De vrucht, die ’t Oosten voor sijn éelste Nectar acht, En ’t Westen uit sijn schoot eerst tot ons overbracht.  Wiens aangename reuk vervult de grootste saalen, Wiens schoon gesicht, ‘t penceel onmachtig af te maalen, 
’t Nieuwsgierig oog bekoort, is dat uitheems gewas, 
 Die ’s Winters bloeiende, die goud-geele Ananas; 
 Haar smaak gaar persiken in de allerbeste hoven, 
 Haar sap de soetste most van muscadel te boven”

joost van den vondel

A wedding poem

Joost van den Vondel was Agnes Block’s uncle. They were very close and he wrote this wedding poem for her second marriage.

Wat teelt onderlinge min? Twee gelyken, eens van zin, In al wat men geestigh rekent. Beide in kloek vernuft uitsteekent, d’Een schept zomwyl lust op ‘t lant, Daer zy bloemen zaeit en plant, Of de Bloemgodin helpt vieren, En het loofwerk op papieren, Uitgesneden met de schaer, Offert op het huisaltaer: d’Ander heeft Natuur getroffen, Als hy net in zyde stoffen, Loof en schoone bloemen weeft, Schooner dan de lente ons geeft. Wat kan zulk een huwelyk baeren, Daer die beide in echt vergaeren, Met een ryp en wys beleit, Anders dan genoeghzaemheit? FLINES, die door stadigh minnen ‘t Onvermurwde hart kost winnen Van uwe AGNES; out en jongk Drinkt met eenen blyde dronk U geluk toe, Godt wil geven Dat gy beide in vreught mooght leven.

RECENT HISTORY

RENOVATION OF FLORA BATAVA

We are very proud of the fact that the Vijverhof country estate reopend in April 2021. In 2019, a start was made with the restoration of the outdoor courtyard and the change of the outdoor courtyard into a hotel function.