De Historie

van Flora Batava

Hotel Flora Batava ligt op Buitenplaats de Vijverhof. In 1670 kocht Agnes Block een hoeve op 14,5 hectare grond en stichtte de buitenplaats de Vijverhof. Agnes liet bij de buitenplaats een oranjerie, boomgaarden, sier- en moestuinen, lanen en verschillende vijvers aanleggen.

TITELBLAD | AGNES BLOCK

1696

In 1696 kreeg Philip Tideman de opdracht van Agnes Block om voor haar bloemboeken het titelblad te schilderen. Op dit titelblad beeldde Tideman haar af te midden van haar tuin.

BOTANICUS

1670 - 1704

Op Buitenplaats de Vijverhof ontpopte Agnes Block zich tot een bekwaam kweekster van zeldzame en uitheemse planten. Door ruil en handel met kooplieden, botanisten en hortulani verzamelde zij honderden planten- en bloemensoorten in haar tuinen en oranjerie van over de gehele wereld en kreeg de bijnaam “Flora Batava”.

“AGNES BLOCK WAS DE EERSTE BOTANICUS IN DE NEDERLANDEN DIE ER IN SLAAGDE EEN VRUCHTDRAGENDE ANANASPLANT TE KWEKEN. “

1702

Een lofdicht

In 1702 bezong achterneef Gualtherius Blok haar Vijverhof in een lofdicht. Over de exotische gewassen die Agnes Block kweekte dicht Blok:

“Hier streelt gy keurelykst,
gy wet hier onse sinnen 


Door Konst, en Arbeid,
om Natuur volmaakt te winnen.

De vrucht, die ’t Oosten voor sijn éelste Nectar acht,
En ’t Westen uit sijn schoot eerst tot ons overbracht. 

Wiens aangename reuk vervult de grootste saalen,

Wiens schoon gesicht,
‘t penceel onmachtig af te maalen,


’t Nieuwsgierig oog bekoort,
is dat uitheems gewas, 


Die ’s Winters bloeiende, die goud-geele Ananas; 


Haar smaak gaar persiken in de allerbeste hoven, 


Haar sap de soetste most van muscadel te boven”

joost van den vondel

Een huwelijksgedicht

Joost van den Vondel was de oom van Agnes Block. Zij hadden een hechte band en hij heeft voor haar tweede huwelijk dit huwelijksgedicht gemaakt.

Wat teelt onderlinge min?
Twee gelyken, eens van zin,
In al wat men geestigh rekent.
Beide in kloek vernuft uitsteekent,

d’Een schept zomwyl lust op ’t lant,
Daer zy bloemen zaeit en plant,
Of de Bloemgodin helpt vieren,
En het loofwerk op papieren,

Uitgesneden met de schaer,
Offert op het huisaltaer:
d’Ander heeft Natuur getroffen,
Als hy net in zyde stoffen,

Loof en schoone bloemen weeft,
Schooner dan de lente ons geeft.
Wat kan zulk een huwelyk baeren,
Daer die beide in echt vergaeren,

Met een ryp en wys beleit,
Anders dan genoeghzaemheit?
FLINES, die door stadigh minnen
’t Onvermurwde hart kost winnen

Van uwe AGNES; out en jongk
Drinkt met eenen blyde dronk
U geluk toe, Godt wil geven
Dat gy beide in vreught mooght leven.

RECENTE GESCHIEDENIS

RESTAURATIE VAN FLORA BATAVA

We zijn er heel trots op dat buitenplaats de Vijverhof in april 2021 als hotel geopend is. In 2019 is er gestart met de restauratie van de buitenplaats en de wijziging van de buitenplaats in een hotelfunctie.