RESTAURATIE

BUITENPLAATS DE VIJVERHOF

In 2019 is er gestart met de restauratie van de buitenplaats en de wijziging van de buitenplaats in een hotelfunctie. De buitenplaats was in verval geraakt na een lange periode als onderzoeksinstituut voor de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen dienst te hebben gedaan. Met steun van de Stichting Erfgoed Parels is het rijksmonument in ere hersteld. Het hele pand is van schoorsteen tot kelder onder handen genomen. Ornamenten zijn hersteld, daken zijn gerestaureerd, verflagen zijn verwijderd en weer opnieuw aangebracht, alle electra en installaties zijn verwijderd en vervangen en een nieuwe serre is toegevoegd.

BOUWBEDRIJF VAN DE VEN

Bouwbedrijf van de Ven verzorgde de complete restauratie en nieuwbouw. Kurt Gouwy van Air Architecten heeft de restauratie van het Rijksmonument begeleid en de nieuwe gebouwen op de buitenplaats en het theehuis ontworpen.

RESTAURATIE
VAN OUD NAAR NIEUW
RESTAURATIE
VAN OUD NAAR NIEUW
RESTAURATIE
VAN OUD NAAR NIEUW
RESTAURATIE
VAN OUD NAAR NIEUW
Previous slide
Next slide

De tuin van Flora Batava

Ook de tuin wordt weer in oude glorie hersteld. Stichting in Arcadië verzorgde het tuinhistorisch onderzoek. Patricia Debie van Debie en Verkuijl heeft het tuinontwerp voor de buitenplaats gemaakt. Martijn Tillema en Modeste Herwig hebben samen zorg gedragen voor de uitwerking en het beplantingsplan.

onze dank

is groot

Naast boven vermelde partijen zijn er nog enorm veel bedrijven en personen die allemaal heel erg hun best hebben gedaan om dit mooie resultaat te bereiken.
BEDANKT!